Hotline 035/285 00 18 Každý pracovný deň od 8.00 - 16.00

Kontaktné údaje

 

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

tel/fax: 035 285 00 18 | ichrono@ichrono.sk | volajte pondelok až piatok: 8:00 - 16:00


 

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKE

tel/fax: 035 285 00 18 | objednavky@ichrono.sk | volajte pondelok až piatok: 8:00 - 16:00


 

INFORMÁCIE O PLATBÁCH

tel/fax: 035 285 00 18 | platby@ichrono.sk | volajte pondelok až piatok: 8:00 - 16:00


 

KONTAKT NA SERVIS

tel/fax: 035 285 00 11 | servis@janeba-time.sk | volajte pondelok až piatok: 8:00 - 16:00 

KONTAKTNÁ ADRESA

JANEBA TIME SR s.r.o.
Komárňanská 162, 947 01 Hurbanovo


 

Identifikačné údaje

Obchodné meno: JANEBA TIME SR s.r.o.
Sídlo: Vodná 801/31, 946 52 Imeľ
IČO: 34110992
IČ pre DPH: SK2020397775
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vložka č.: 772/N

×